AGOLLA Mathias

Uit Crespadi
Ga naar: navigatie, zoeken

AGOLLA Mathias:

  • geboren te Diest: 1628
  • overleden te Diest: 1701
  • augustijn
  • missionaris te Nijmegen
  • Rudis Augustinianae missionis in urbe Neomagensi deductio

Werken:

Zedelijke Sermonen op de feestdagen van het jaar. Maastricht, 1725-1726, 2 delen.

Zedelijke Sermonen op Sondagen van het jaar. Lambert Bertus,Maastricht, 1722-1724, 3 delen. Herdrukt in 1729-1730 te Antwerpen bij Verdussen, en in 1731 te Maastricht.

Jesus pattens et moriens sive meditationes moralis et doctrinalis, 1736. (II, 41758).

Trajects ad Monem, 1736.

Bibliografie:

Bolland B.: Bibl. Hagiographi, 1898, p. 110-111.

Caeymaex Ch .: Katholieke kanselredenaars der Nederlanden, Roeselare, 1901, p. 78-81, 188-191.

De Bethune J.: Hand. van de geschied.- en oudheidkundige kring te Kortrijk, deel III, 1910. Contribution de l’histoire du théàtre dans les anciens collèges de Belgique, specialement à Courtrai.

Dubois D.: In Het Oude Diest, uitgeverij E.& J. Uten, 1934, blz. 172:

  • “Ziehier nog enkele namen van beroemde mannen die hunne studies in de latijnsche school der Augustijnen hebben voleind: Mathias Agolla die sermonen uitgaf in de volkstaal. In de stadsrekeningen van 1613 (sic) wordt gewaafd van eene belooning van 20 gulden aan Mathias Agolla toegekend voor een geprimeerd tooneelstuk.”

Fruytier J.: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, VI, kol. 13.

Heynen E.: Publ. de la Soc. hist. et archéol. dans le Limbourg, LXXXIII (1947), 7 c.v., nrs. 220, 242, 249 en 28O. Maastrichtse drukken (1552-1816).

Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, Heideland Hasselt, 1971, deel I, p. 588.

Lanteri Jos: Postrema saecula sex religionis August. Roma, 1860, p. 175.

M.S.: Archief kerk van den H. Augustinus te Nijmegen.( Ook de oudste doop- en trouwregisters aldaar zijn van zijn hand).

Peijnenburg J.W.M., Van Dijk R.Th.M.: Mathias Agolla en de Augustijnenstatie te Nijmegen laatste kwart zeventiende eeuw. In Numaga, jg. XXII, 1975, nr. 2, p. 49-69, ill.

Raymaekers J.F.E.: Kerkelijk en Liefdadig Diest, 1870, p. 349: Mathias Agolla, na 24 jaren missionaris te Nijmegen geweest te zijn, stelde hij nederduitsch sermonen op voor alle zon- en feestdagen van t’ jaar, voor den advent en den vasten, alsmede meditatiën op het lijden des Zaligmakers enz.; te samen 9 deelen. De schrijfstijl van den man is zuiver; ook was hij voor dien tijd in de Vlaamsche taal zeer ervaren.

Schutjes: Geschiedenis bisdom ‘s Hertogenbosch, V, p. 287.

Teeuwen, O.S.A.: Nationaal Biografisch Woordenboek, deel III, 1968, kolom 19-20.

X.: Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring te Kortrijk, 1910, deel III.

X.: Publ. De la Soc. hist. et archéologie dans le Limbourg, LXXXIII, 1947, nr. 220, 242, 249, 280.


DEEL I
Crespadi - Een Boekwerk Over Diest